Przedszkole jest miejscem, które nie tylko dostarcza dzieciom nowych bodźców sprzyjających poszerzaniu doświadczeń, ale też kształtuje i pobudza trwalsze i głębsze zainteresowania. Wielu pedagogów, teoretyków i znawców teatru ogromną rolę w budzeniu i zaspokajaniu wrażliwości estetycznej przyznaje teatrowi. Zabawy „w teatr” uprawiają samorzutnie przede wszystkim te dzieci, które zetknęły się z jakąkolwiek formą przedstawienia teatralnego.  Przedszkole ma więc obowiązek między innymi wychowywać dzieci przez sztukę i przygotować wychowanka do roli widza i aktora.

Umiejętności bycia widzem i aktorem dziecko nabywa poprzez szereg oddziaływań, między innymi oglądając różne teatrzyki przyjeżdżające do przedszkola.  Każda edukacja – a więc i teatralna – służy rozwojowi sfery intelektualnej człowieka.Oprócz wartości tych zawierają bogate treści moralne (uczą odróżniać dobro od zła), wyzwalają chęć pozytywnego działania w stosunku do siebie i innych ludzi. Sposób odzwierciedlania świata w teatrach dla dzieci jest funkcją przyjętego programu wychowawczego. Program ten zakłada by świat przedstawiany dzieciom był nie tylko uporządkowany ale także pełen optymizmu.

Podczas całego roku szkolnego dzieci z naszego przedszkola mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju przedstawieniach teatralnych. Uczestnicząc w przedstawieniach jako widz dziecko może żywo reagować na to co dzieje się na scenie, uczy się kulturalnego zachowania podczas występów, przeżywa losy bohaterów, dokonuje oceny ich postępowania, odróżnia dobro od zła. Dziecko obcuje z językiem literackim, dostrzega piękno mowy ojczystej, co sprzyja rozwojowi mowy. Uczestniczenie w przedstawieniach daje także możliwość  podpatrywania pracy aktorów, poszerzenia wiadomości o teatrze, zapoznania z pojęciami związanymi z teatrem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content