Ramowy rozkład dnia

 Przedszkola nr 5 – Integracyjnego w Nysie

Godziny  pracy  przedszkola:    od  6.30 – do 17.30

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00 do 13.00

 Nauczyciele pracują w oparciu o program wychowania przedszkolnego

„Nasze Przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej

oraz 

„Olek i Ada” w oparciu oparty na programie ” Wokół Przedszkola ” wydawnictwa MAC,

które są zgodne z Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Treści programu są wprowadzane adekwatnie do możliwości i potrzeb dzieci. 

Najważniejsze bowiem jest to, aby dziecko czuło się w przedszkolu szczęśliwe i z radością zdobywało coraz to nowe umiejętności, nie odczuwając trudu uczenia się.

Zabawa – co najmniej 1/5 czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

1. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci:

 manipulacyjne,

 konstrukcyjne,

 tematyczne,

 badawcze.

2. Zabawy podejmowane z inicjatywy nauczyciela:

dydaktyczne.

Ruch –  Co najmniej 1/5 czasu pobytu dziecka w przedszkolu

1.      Ćwiczenia poranne

2.     Zestawy ćwiczeń gimnastycznych– prowadzone na sali gimnastycznej

3.     Zestawy zabaw ruchowych prowadzone w sali przedszkolnej

4.      Spacery

5.     Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, parku, lesie, łące…
        •organizacja gier i zabaw ruchowych,
        •zajęcia sportowe,
        •obserwacje przyrodnicze.

6.       Prace gospodarcze i porządkowe i ogrodnicze. 

Dydaktyka – Najwyżej 1/5 czasu pobytu dziecka w przedszkolu   

·         Zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego

·         Wycieczki.

·         Organizacja uroczystości przedszkolnych.

·         Przygotowanie dzieci do konkursów.

·         Udział dzieci w koncertach, wystawach, przedstawieniach teatralnych. 

Inne – 2/5 czasu pobytu dziecka w przedszkolu

1.      Czynności samoobsługowe:
• mycie rąk, zębów,
• przygotowywanie stołów do posiłków – rozkładanie naczyń, sztućców, serwetek,
• sprzątanie po posiłkach.

2.      Czynności organizacyjno-porządkowe:

• sprzątanie po zajęciach plastycznych,
• sprzątanie zabawek,
• pełnienie dyżurów,
• pomoc przy przygotowaniu dekoracji okolicznościowych.

3.      Czynności opiekuńczo – wychowawcze:
• zabawy integracyjne, tradycyjne …
• rozmowy indywidualne z dziećmi.

4.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

5.      Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

 

Godzinny  posiłków
  9.00  – 9.30 śniadanie

11:30 I danie (zupa) 

12:30  II danie

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content