Terapia psychologiczna w przedszkolu

            Zajęcia terapeutyczne prowadzone w przedszkolu mają na celu wsparcie prawidłowgo rozwoju dziecka w różnych sferach jego funkcjonowania, harmonizowanie tego rozwoju i wykorzystywanie zauważalnego potencjału, który często wyznacza tor dalszych postępów.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo. Osoby uczestniczące w terapii przejawiają bardzo różne zaburzenia oraz różne ich stopnie. Są wśród nich dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Westa, Downa, deficytami intelektualnymi, zaburzeniami emocjonalnymi a także dzieci wykazujące trodności wychowawcze. Dla każdego dziecka opracowany został indywidualny program zawierający cele, metody i sposób jego realizacji. Dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym przygotowany został załącznik do IPET.

            Na zajęciach korzystamy z bardzo różnych metod oraz narzędzi dostosowanych do możliwości oraz preferencji dziecka. Zaineteresowanie światem rozbudzamy przez opowiadania, poznawanie zmysłami nowych przedmiotów codziennego użytku, co dodatkowo poszerza pulę słów dziecka. Ważnym elementem są także techniki relaksacji oraz ćwiczenia wyciszające, praca nad wydłużaniem czasu koncentracji na podjętej aktywności i motywowanie dziecka do doprowadzenia do końca rozpoczętej czynności. Podczas terapii dziecia mają możliwość poznawania gamy uczuć, emocji, zachowań z nimi związanych i uczą rozpoznawać się je u siebie oraz u innych ludzi. Wszystko to służy także temu, by rozbudzić w dziecku empatię, wrażliwość na drugiego człowieka,  umożliwić mu dobry rozwój emocjonalny i budować świadomość własnych odczuć, a co za tym idzie- poczucia własnej wartości i niepowtarzalności. Celem zajęć jest także doskonalenie komunikacji społecznej, formułowania własnej opinii, umiejętności dzielenia się doświadczeniami radosnymi i smutnymi. Uczymy się tego poprzez zabawę, odgrywanie scenek, wyliczanie pozytywnych zdarzeń, rozmowy na temat uczuć postaci z bajek czy rysunków. Ćwiczymy także umiejętności incjowania kontaktu z rówieśnikami, zapraszania do zabawy, zwrotów grzecznościowych wyrażających szacunek do dorosłych. W zabawach- szczególnie grupowych- dzieci mają szansę doświadczyć zarówno wygranej jak porażki i nauczyć się konstruktywnie przeżywać oba odczucia. Na zajęciach wykorzystywane są także zadania usprawniające funkcje poznawcze, grafomotorykę, stymulujące pracę półkul mózgowych (karty zadań Agnieszki Bali),oraz ruchowe (wg Metody Dobrego Startu). Cieszymy się również niezastąpioną rolą muzyki, która jednocześnie- rozwija, uspokaja, kształtuje poczucie estetyki oraz pobudza twórczość. Dzieci na zajęciach mają okazję słuchać utworów muzycznych, różnych odgłosów, identyfikować ich źródło a także uczyć się nowych piosenek.

            Ważnym elementem pracy psychologa w naszym przedszkolu jest także dostarczenie informacji i wskazówek rodzicom dzieci zarówno niepełnosprawnych jak i tych, które przejawiają trudności wycowawcze oraz zapewnić im wsparcie w działaniach rodzicielskich oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Czas pozostawania dzieci w domu, jest czasem bardzo ważnym nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale przede wszystkim z uwagi na rozwijanie relacji z najbliżej otaczającymi dziecko osobami. I choć nie zabraknie sytuacji trudnych czy kryzysowych, warto w tym czasie zatroszczyć się o rozwój dziecka na jego głównych płaszczyznach – fizycznej, poznawczej i emocjonalno-społecznej, korzystając z szeregu zabaw i aktywności dostosowanych do warunków domowych. Warto pielęgnować rodzinną bliskość z dzieckiem, która jest fundamentalna dla rozwoju innych sfer i pomaga w tworzeniu poczucia bezpieczeństwa. 

W czasie wydłużonego pobytu dziecka w domu, potrzebnym może się okazać wprowadzenie konkretnych zasad lub porządku dnia w celu ułatwienia, szczególnie dzieciom z zaburzeniami oraz trudnościami w przystosowaniu, codziennego funkcjonowania. Kiedy pojawią się sytuacje trudne wymagające nagłej interwencji, warto pamiętać o kilku zasadach:

1.Postarajcie się zachować spokój.

2. Mówcie „jednym głosem”, czyli obierzcie wspólne stanowisko

3. (Wasze różnice w podejściu do wychowania mają znaczenie).

4. Bądźcie konsekwentni w decyzji.

5.Nie wzmacniajcie zachowań niepożądanych dziecka (jeśli nie zagrażają bezpieczeństwu dziecka i innych, ignorujcie je).

6. Zapewnijcie dziecku bezpieczeństwo (zareagujcie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa krótkim komunikatem – Nie wolno!, To mnie boli! I ewentualnym przemieszczeniem dziecka do bezpiecznego miejsca).

7. Pozwólcie dziecku na wyrażenie swoich emocji, uspokojenie się.

8. Udzielcie dziecku potrzebnego wsparcia.

9. Gdy to już możliwe, w spokoju, wytłumaczcie dziecku co się stało, jakie konsekwencje niesie jego zachowanie.

10. Pielęgnujcie posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi i jasno zakończcie interwencję.

Artykuły i propozycje zabaw, po które warto sięgnąć:

https://dziecisawazne.pl/nudzi-mi-sie-no-to-chodz-sie-przytulic/ 

https://dziecisawazne.pl/6-typow-zabaw-jak-poprzez-zabawe-wspierac-rozwoj-dziecka/ 

https://www.sosrodzice.pl/zabawy-terapuetyczne-wspierajace-rozwoj-emocjonalny-dziecka/2/ 

https://czasdzieci.pl/ro_zabawy/d,43-rozladowanie_emocji.html 

                                                    psycholog

 
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content