Drodzy Rodzice!

Od 25 maja 2020 r. zostaje wznowiona praca w Przedszkolu nr 5 – Integracyjnym w Nysie.

 Proszę o zapoznanie się z podstawowymi zarządzeniami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

Chcąc zgłosić dziecko, aby korzystało z usług Przedszkola Nr 5 – Integracyjnego w Nysie  w czasie epidemii COVID-19 należy zapoznać się z Zarządzeniem nr 264/2020 Burmistrza Nysy oraz z niżej wymienionymi wszystkimi procedurami jakie będą obowiązywały, w tym załącznikami do nich.

• Zarządzenie Burmistrza z 8 maja 2020

Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2 

• Zarządzenie Burmistrza  z 28 maja 2020

 • Zarządzenie Dyrektora

Procedury:

 
 
 
 
 
 
 

8. Procedura organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Serdecznie dziękuję za Państwa cierpliwość i współpracę

                

Dyrektor Przedszkola nr 5 – Integracyjnego  w Nysie

                                                             Halina Misiarz

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content